Bedrijven en laadpaalexploitanten spelen cruciale rol in de overgang naar duurzame mobiliteit in Nederland

Voor consumenten die een elektrische auto willen kopen, is de angst dat ze hun auto niet snel genoeg of niet overal kunnen opladen, één van de grootste drempels. Uitbreiding van de infrastructuur voor snelladen is essentieel om deze drempel te verlagen. Daarnaast leggen toekomstige EV-rijders de verantwoordelijkheid steeds meer bij bedrijven en werkgevers voor het elektrificeren van hun wagenpark en het plaatsen van laadpalen op het werk.

AMSTERDAM, 22 juni 2022 — Moeten bedrijven hun werknemers een elektrische leaseauto aanbieden? Volgens 57 procent van de Nederlanders zouden werknemers ook een elektrische auto van de zaak moeten kunnen leasen. 71 procent van de potentiële EV-rijders is het daarmee eens.

Dit zijn enkele bevindingen uit de EVBox Mobility Monitor-editie van dit jaar, het marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrisch vervoer, dat in samenwerking met Ipsos is uitgevoerd. Meer dan 4000 Europese burgers verdeeld over vier landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) participeerden in dit onderzoek.

Ⓒ EVBox Mobility Monitor
  • png
Ⓒ EVBox Mobility Monitor

Bedrijven en werkgevers worden vaker verantwoordelijk gehouden om te voorzien in laadpalen voor elektrische auto’s

In Europa zegt bijna zes op de tien potentiële EV-rijders dat een toekomstige werkgever aantrekkelijker voor hen is wanneer deze elektrische auto’s aanbiedt. Dit percentage is gestegen van 46 procent naar 57 procent in vergelijking met de cijfers uit de EVBox Mobility Monitor van 2020. In Nederland zien we juist een daling: terwijl eerder nog 52 procent van de potentiële EV-rijders deze opvatting had (2020), is dat nu 42 procent. Huidige EV-rijders vinden een werkgever zelfs significant minder aantrekkelijk wanneer deze elektrische auto’s aanbiedt in vergelijking met 2020 (van 61 procent in 2020 naar 42 procent in 2022).

Ondanks dat het aanbieden van elektrische auto's werkgevers niet direct aantrekkelijker maakt, verwachten wel steeds meer Nederlanders dat bedrijven elektrische auto's aanbieden als onderdeel van hun bedrijfsauto-plan. Deze verwachting is in vergelijking met 2020 aanzienlijk gestegen bij alle respondenten onder de algemene bevolking (van 17 naar 57 procent), potentiële EV-bestuurders (van 27 naar 71 procent) en huidige EV-bestuurders (van 51 naar 62 procent).

Aangezien bedrijven de brandstofkosten voor diesel- en benzineauto’s dekken, verwacht de meerderheid van de Nederlandse EV-rijders ook dat de kosten voor het opladen op het werk (72 procent), maar ook thuis (55 procent) door hun werkgever worden gedekt.

EVBox Mobility Monitor 2022: De elektrische auto maakt bedrijven aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers
  • png
EVBox Mobility Monitor 2022: De elektrische auto maakt bedrijven aantrekkelijker voor (potentiële) werknemers

Drie op de tien Nederlandse EV-rijders geeft aan dat er altijd genoeg laadpalen op hun werk beschikbaar zijn

Steeds minder Nederlandse EV-rijders laden hun auto op het werk. Waar nog 56 procent dit deed in 2020, is het aandeel in 2022 geslonken naar 38 procent*. Europabreed zien we hierin ook een significante daling van 45 procent in 2020 naar 34 procent in 2022. Daarnaast komt naar voren dat slechts 30 procent* van de Nederlandse EV-rijders aangeeft dat er altijd voldoende laadpunten voor hen beschikbaar zijn op het werk.

De meeste Nederlandse EV-rijders laden hun auto vooral thuis (67 procent*) en op hun werk op (38 procent*). Naast het werk is het laden op openbare en commerciële parkeerplaatsen ook populair in Nederland (38 procent*). In 2020 werd er ook vaak opgeladen bij tankstations langs snelwegen (44 procent) en winkelcentra (26 procent), maar nu zegt nog maar een klein deel van de EV-rijders dat te doen (20 procent* bij tankstations, 7 procent* bij winkelcentra).

Meer laadpalen op het werk kunnen gestimuleerd worden met specifiek beleid door de overheid. Bijna de helft van de bevolking (46 procent) is van mening dat de overheid meer belastingvoordelen zou moeten bieden aan vooruitstrevende bedrijven die elektrische auto’s aanbieden aan hun werknemers en/of hun wagenpark elektrificeren.

Snelladen als belangrijke drijfveer voor de uitrol van elektrisch vervoer

Snelladen wordt gezien als een belangrijke factor voor de adoptie van elektrische auto's en de vraag neemt toe: 35 procent van de Nederlanders en 57 procent van de potentiële EV-bestuurders zou (eerder) overstappen op elektrisch rijden als er meer snelladers langs de weg zouden staan. Één van de grootste drempels om niet voor een elektrische auto te kiezen, is de perceptie dat het opladen van elektrische auto's te veel tijd kost. Snelladers zijn hiervoor de oplossing.

Slechts 34 procent van de Nederlandse EV-rijders vindt dat de laadinfrastructuur in Nederland (erg) goed ontwikkeld is, terwijl dit in 2020 nog 47 procent was. Toch geloven zeker zeven van de tien (potentiële) EV-rijders in Nederland dat de doelstellingen met betrekking tot de verbetering van de laadinfrastructuur in de EU kunnen worden gehaald.

De "Fit for 55"-plannen omvatten onder andere de plaatsing van één laadpunt bij iedere 60 km langs de meeste (snel)wegen. Bovendien zijn in dit pakket bindende minimumdoelstellingen vastgesteld voor de aanleg van laadinfrastructuur. Volgens het huidige voorstel moeten de lidstaten vanaf de ingangsdatum ten minste 1 kW openbaar toegankelijk snellaadvermogen per volledig elektrische auto in hun land beschikbaar stellen.

Wat betreft de locaties waar snelladers het meest worden gebruikt, blijkt uit de Nederlandse resultaten dat dit het geval is bij korte stops en tankstations (67 procent*), thuis (50 procent*), en bij hotels (46 procent*). In alle landen is er verdeeldheid over waar meer snelladers nodig zouden zijn, wat aangeeft dat ze eigenlijk overal een noodzaak zijn voor EV-rijders. Zo lijkt er in Duitsland een grotere behoefte te zijn voor meer snelladers bij supermarkten (39 procent) terwijl Nederlanders er het liefst meer zien bij tankstations langs snelwegen (26 procent).

EVBox Mobility Monitor 2022: De huidige EV-rijder is bereidt meer te betalen voor snelladen
  • png
EVBox Mobility Monitor 2022: De huidige EV-rijder is bereidt meer te betalen voor snelladen

Meer dan de helft van de toekomstige EV-rijders is bereid meer te betalen voor openbaar laden als hun auto sneller wordt opgeladen

Meer dan de helft (51 procent) van de potentiële EV-rijders in Nederland is bereid meer te betalen als hun auto sneller wordt opgeladen. In vergelijking met 2020 lijken meer Nederlandse EV-rijders de verschillen tussen regulier laden en snelladen te kennen (van 59 naar 65 procent). Toch is te zien dat het gebruik van snelladers door Nederlandse EV-rijders in vergelijking met 2020 aanzienlijk is gedaald: 47 procent maakt nooit gebruik van snelladen tegenover 19 procent in 2020. Hierin zien we dus een verschil tussen EV-rijders en potentiële EV-rijders.

EVBox Mobility Monitor 2022: De potentiële EV-rijder is bereidt meer te betalen voor snelladen
  • png
EVBox Mobility Monitor 2022: De potentiële EV-rijder is bereidt meer te betalen voor snelladen

EV-rijders hechten waarde aan duidelijke informatie over laadkosten en gebruiksvriendelijkheid van snelladers

De huidige EV-rijders verwachten dat snelladers hen al het nodige bieden om de laadervaring zo soepel mogelijk te maken. Zo rangschikt 51 procent* van de Nederlandse EV-rijders duidelijk inzicht in de laadkosten als de belangrijkste eigenschap, gevolgd door gebruiksvriendelijkheid (47 procent*), en statusindicatoren (38 procent*) en energie-efficiëntie (36 procent*).

EVBox Mobility Monitor 2022: Meer snelladers vergroten de bereidheid om op elektrisch over te stappen
  • png
EVBox Mobility Monitor 2022: Meer snelladers vergroten de bereidheid om op elektrisch over te stappen

De resultaten van de EVBox Mobility Monitor laten zien dat er boven alles een goede mix moet zijn van verschillende soorten laadpalen op allerlei locaties. Het overgrote deel van de Nederlanders heeft geen eigen oprit en is daarom afhankelijk van openbaar laden. Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog steeds winst valt te behalen in het verbeteren van de openbare laadinfrastructuur in Nederland. Wij blijven daarom investeren in het verder ontwikkelen en verbeteren van onze laadoplossingen om ervoor te zorgen dat we alle elektrische rijders kunnen voorzien van de laadpalen die zij nodig hebben thuis en in het publieke domein. Zo blijkt dat snelladers een belangrijke drijfveer kunnen zijn voor toekomstige EV-rijders. Ik verwacht in de komende periode nog meer groei van het aantal snelladers zodat wij meer bestuurders kunnen overtuigen van elektrisch rijden. Daarnaast vind ik het zeer belangrijk dat wij bestuurders blijven informeren over de ontwikkelingen in de EV-markt. Zij moeten weten waar de laadpalen staan, hoe ze werken en waarom ze voordeliger zijn om te gebruiken dan een benzinepomp. Samen met laadpaalexploitanten, eigenaars van tankstations, commerciële bedrijven en de politiek moeten we ervoor zorgen dat de overstap op elektrisch vervoer zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Daniël Geerts (Regional Director Benelux bij EVBox)

Check de volledige EVBox Mobility Monitor

Duik in de uitgebreide resultaten van de EVBox Mobility Monitor 2022 en krijg nieuw inzicht in het huidige sentiment rondom elektrisch rijden op landelijk en Europees niveau. Ontdek het volledige rapport hier.

*Deze percentages komen voort uit een gelimiteerd aantal observaties

Regulier laden en snelladen uitgelegd

Thuis kan iemand gemiddeld tot 60 km bereik in 1 uur aan zijn auto toevoegen, met snelladen ongeveer 250 km in 30 minuten en ultrasnel laden (tot 350 kW) maar liefst 400 km in 15 minuten, afhankelijk van het type auto, laadstation enz. Lees hier meer over het verschil tussen AC- en DC-laden.

Over de EVBox Mobility Monitor

De EVBox Mobility Monitor is een jaarlijks onderzoek naar de adoptie van elektrisch vervoer, uitgevoerd door Ipsos in samenwerking met EVBox. Het onderzoek van deze editie werd uitgevoerd in vier Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) met een steekproefomvang van 4028 respondenten, waaronder 449 EV-rijders. EV-rijders bestonden uit bestuurders van hybride, PHEV- en BEV-voertuigen. In sommige gevallen werden hybride bestuurders uitgesloten van de groep EV-rijders.

Potentiële EV-rijders zijn respondenten die aangaven dat ze zeker of hoogstwaarschijnlijk een elektrische auto zouden overwegen bij de aankoop van hun volgende auto.

*PEV: Plug-in hybride auto, kan laden aan een laadstation

*BEV: batterij-elektrische auto, 100% elektrisch

*Hybride auto's: combinatie van elektriciteit en brandstof

###

Over EVBox

Om een duurzame toekomst op te bouwen, stelt EVBox bedrijven en bestuurders in staat om elektrische mobiliteit te omarmen. De laadoplossingen van EVBox leggen de basis voor een wereld waarin elektrische mobiliteit de norm is, door EV-rijders de mogelijkheid te bieden om te laden met vertrouwen. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijk de markt betreden, hun aanbod opschalen naarmate de vraag groeit en zich zo aanpassen aan het snelle tempo van innovatie. EVBox is opgericht in 2010 en is een marktleider in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EVSE), wereldwijd zijn meer dan 550.000 laadpunten aan partners en klanten geleverd. De oplossingen die EVBox biedt, omvatten laadstations voor residentieel, commercieel en snellaadnetwerkgebruik, evenals software voor laadbeheer. Meer informatie is te vinden op evbox.com.

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste EVBox nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL