Prijzen van elektrische auto's en onzekerheid over laadmogelijkheden blijven de grootste obstakels voor de adoptie van elektrische auto's in Nederland én Europa

Elektrisch vervoer overbrugt de kloof — van een opkomende technologie voor early adopters tot een stabiele en toegankelijke optie voor de massa. Het gebruik van elektrische auto’s zou de norm kunnen worden als de grootste belemmeringen, zoals de hogere prijsklassen van elektrische auto's en onzekerheid over de laadmogelijkheden, verdwijnen.

AMSTERDAM, 1 juni 2022 — Meer Nederlandse burgers zijn geneigd een elektrische auto aan te schaffen (44 procent) vergeleken met bijna twee jaar geleden en veel bestuurders die al elektrisch rijden zouden weer voor een elektrische auto kiezen (79 procent). Dit is echter niet alleen een Nederlandse trend, maar een die zichtbaar is in verschillende Europese landen. Toch staat de mobiliteitssector nog voor enkele uitdagingen om de overstap naar een duurzamere vorm van vervoer aantrekkelijker te maken voor de twijfelaars.

Dit zijn enkele eerste bevindingen van de 2022-editie van de EVBox Mobility Monitor, het marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische voertuigen (EV), dat in samenwerking met Ipsos is uitgevoerd. Meer dan 4000 Europese burgers verdeeld over vier landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) participeerden in dit onderzoek.

Ⓒ EVBox Mobility Monitor
  • png
Ⓒ EVBox Mobility Monitor

Minder zorgen over de beschikbaarheid van laadstations, maar het is nog steeds een van de grootste belemmeringen voor de massale adoptie van elektrische voertuigen

In alle vier de landen is de aanschafprijs van een elektrische auto de belangrijkste reden waarom men niet wil overstappen op elektrisch (60 procent). Specifiek in Nederland zien we een flinke stijging onder de algemene bevolking (van 54 naar 66 procent) ten opzichte van de cijfers uit de EVBox Mobility Monitor van 2020.

De tweede meest voorkomende reden is de onzekerheid van Nederlanders over het kunnen vinden van een laadstation wanneer ze er een nodig hebben (31 procent). Dit blijft een groot obstakel voor de massale adoptie van elektrisch vervoer. Desondanks is deze zorg over de beschikbaarheid van laadstations significant afgenomen in Nederland met 10 procent ten opzichte van 2020. Als we de resultaten van de andere landen erbij betrekken, zien we daarnaast dat de aanname dat opladen duurder is dan het tanken van benzine minder vaak voorkomt dan voorheen (25 procent in 2022 tegenover 33 procent in 2020). Tot slot vinden vier op de tien Europeanen dat het opladen van elektrische auto’s te veel tijd kost.

EVBox Mobility Monitor
  • png
EVBox Mobility Monitor

Eens een EV-rijder, altijd een EV-rijder?

Vergelijkbaar met de eerdergenoemde zorgen van de algemene bevolking, gaf het gedeelte Europese EV-rijders dat ze niet opnieuw voor een elektrische auto zou kiezen, aan dat ze een elektrische auto te duur vinden (46 procent). Het lijkt erop dat de Nederlandse EV-rijders uit het onderzoek het hiermee eens zijn: 71 procent* vindt de prijzen te hoog. Het opladen van elektrische auto's duurt te lang voor 45 procent van de Europese EV-rijders (vanaf 2020 significant toegenomen met 19 procent). Nog een grote zorg voor bestuurders is de levensduur van de accu: hoelang gaat deze mee? Toch zou bijna 80 procent van de Nederlandse én Europese EV-rijders opnieuw voor een elektrische auto kiezen.

Positief is ook dat we onder de algemene bevolking in Nederland een significante toename zien van het aandeel mensen dat voor een elektrische auto zou kiezen (11 procent ten opzichte van 2020).

Redenen hiervoor zijn onder andere dat EV-rijders minder geneigd zijn te denken dat de kosten van opladen hoger zijn dan voor tanken (dit aantal is op Europees niveau significant gedaald van 26 procent naar slechts 11 procent van de EV-rijders). Ook is de vooronderstelling dat het onderhoud van elektrische auto's duurder is dan dat van benzine-/dieselauto's significant gedaald: van 27 procent naar 17 procent.

Wanneer we kijken naar de algemene bevolking dan hebben Nederlanders het meeste vertrouwen van alle landen dat betalen bij laadstations hen geen problemen zal opleveren (38 procent).

47 procent van de Nederlanders zien elektrische auto's als een belangrijk instrument in de strijd tegen klimaatverandering

Klimaatverandering is onder de respondenten in Europa nog steeds een belangrijk onderwerp (64 procent) samen met het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de transportsector. Echter, in vergelijking tot de andere landen vinden de Nederlandse respondenten het verminderen van de C02-uitstoot het minst belangrijk. Toch zien we dat 44 procent van de Nederlandse burgers en 68 procent van de (potentiële) EV-rijders rekening houden met milieuaspecten bij het kopen van een auto. Beide groepen doen dit significant meer in vergelijking tot 2020.

Op Europees niveau verwacht de meerderheid van de mensen die geneigd zijn om over te stappen op elektrisch vervoer dat hun regering prioriteit geeft aan beleid dat het milieu beschermt (78 procent). Deze verwachting wordt ook weerspiegeld onder de algemene bevolking (63 procent). In vergelijking met andere landen hechten Nederlandse EV-rijders (66 procent) en de algemene Nederlandse bevolking (58 procent) de minste waarde aan het prioriteren van milieubeleid door de overheid.

Bijna 60 procent van de Nederlanders twijfelt aan de haalbaarheid om benzine-/dieselauto's tegen 2030 volledig uit te faseren

Als onderdeel van de Europese Green Deal heeft de EU haar ambitie verruimd en zich ertoe verbonden de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen. Zes op de tien respondenten uit Frankrijk, Duitsland en Nederland denken dat een volledige uitfasering van benzine-/dieselauto's niet haalbaar is in 2030 (59 procent).

Niettemin zijn zeven op de tien (potentiële) EV-rijders in Nederland van mening dat de doelstellingen met betrekking tot het verbeteren van de Europese laadinfrastructuur voor EV's kunnen worden gehaald. Die plannen omvatten het plaatsen van één laadpunt om de 60 km langs de meeste (snel)wegen, het optimaliseren van de gebruikerservaring en het transparanter maken van de betalingsopties. Wat betreft de aanpassing en afschaffing van belastingvrijstellingen en andere prikkels met betrekking tot fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld dat de meest vervuilende brandstof ook het meest wordt belast), vindt meer dan de helft van de algemene bevolking en 70 procent van de potentiële EV-rijders dat de doelstellingen haalbaar zijn.

Vier op de tien EV-rijders ondervinden doorgaans geen problemen bij het opladen

Het meest voorkomende probleem waarmee EV-rijders worden geconfronteerd wanneer ze hun auto willen opladen, is dat ze moeten wachten omdat een station bezet is (33 procent in Europa en 38 procent* in Nederland). Dit toont aan dat er meer openbare laadpunten nodig zijn om de adoptie van elektrische voertuigen in Europa te versnellen. 28 procent van de EV-rijders meldt dat een station defect was toen ze van plan waren hun auto op te laden en 18 procent had problemen met een laadpas die niet werd geaccepteerd.

In deze editie van de EVBox Mobility Monitor zien we dat minder mensen denken dat het hebben van een elektrische auto meer moeite kost dan een benzine-/dieselauto, maar er is nog steeds veel verdeeldheid, waarbij naar voren komt dat Nederlandse EV-rijders zich daar het minst zorgen over maken (44 procent vergeleken met 24 procent in 2020).

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse EV-rijders ligt hoger dan in 2020 en zij zijn overwegend ouder dan de gemiddelde EV-rijder in Europa

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 94 procent van de 449 EV-rijders een privéauto bezit en 23 procent van hen ook nog eens een extra zakelijke auto rijdt. Ze rijden voornamelijk hybride auto’s (63 procent), gevolgd door volledig elektrische auto’s (31 procent) en plug-in hybrides (20 procent)*.

Het profiel van de EV-rijder in 2022 lijkt erg op dat van 2020; Bestuurders van elektrische auto’s zijn overwegend mannelijk, hoogopgeleid en hebben een baan. Vooral in Nederland is het percentage mannelijke EV-rijders hoog (74 procent) terwijl het in buurland Duitsland op 57 procent ligt.

Waar laden EV-rijders op?

Over het algemeen laden EV-rijders hun auto meestal thuis op (64 procent), gevolgd door hun werkplek (34 procent), tankstations langs snelwegen (29 procent) en supermarkten (26 procent). Op de vraag waar ze meer laadmogelijkheden zouden willen zien in Nederland, worden hotels het meest genoemd (40 procent*).

Waar letten EV-rijders op bij het kopen van een laadstation?

De belangrijkste functionaliteiten voor EV-rijders bij de aanschaf van een laadstation, zijn energie-efficiëntie (58 procent*) en een gebruiksvriendelijke interface (53 procent*).

EVBox Mobility Monitor
  • png
EVBox Mobility Monitor

Ik ben blij om te zien dat uit de resultaten naar voren komt dat er een significante stijging te zien is in het aandeel Nederlanders dat voor een elektrische auto zou kiezen. Bij EVBox houden we onszelf verantwoordelijk om samen te werken met andere spelers in de markt om ervoor te zorgen dat de grootste barrières voor EV-adoptie worden weggenomen en de overstap naar elektrisch makkelijker wordt gemaakt voor iedereen. De laadinfrastructuur speelt daarbij een belangrijke rol en het is onze taak om dit proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat veel Nederlanders het vertrouwen hebben dat de doelstellingen voor het verbeteren van de (Europese) laadinfrastructuur gehaald kunnen worden, doet mij goed. Maar, we zijn er nog niet en dit is iets waar we bij EVBox hard aan doorwerken. Overheden, auto- en laadstationfabrikanten en vele andere partijen moeten een stap verder gaan en een actievere rol gaan spelen om de transitie naar elektrisch samen met ons door te zetten. Daniël Geerts (Regional Director Benelux bij EVBox)

Check de volledige EVBox Mobility Monitor

Duik in de uitgebreide resultaten van de EVBox Mobility Monitor 2022 en krijg nieuw inzicht in het huidige sentiment rondom elektrisch rijden op landelijk en Europees niveau. Ontdek het volledige rapport hier.

*Deze percentages komen voort uit een gelimiteerd aantal observaties

###

Over de EVBox Mobility Monitor

De EVBox Mobility Monitor is een jaarlijks onderzoek naar de adoptie van elektrisch vervoer, uitgevoerd door Ipsos in samenwerking met EVBox. Het onderzoek van deze editie werd uitgevoerd in vier Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) met een steekproefomvang van 4028 respondenten, waaronder 449 EV-rijders. EV-rijders bestonden uit bestuurders van hybride, PHEV- en BEV-voertuigen. In sommige gevallen werden hybride bestuurders uitgesloten van de groep EV-rijders.

Potentiële EV-rijders zijn respondenten die aangaven dat ze zeker of hoogstwaarschijnlijk een elektrische auto zouden overwegen bij de aankoop van hun volgende auto.

*PEV: Plug-in hybride auto, kan laden aan een laadstation

*BEV: batterij-elektrische auto, 100% elektrisch

*Hybride auto's: combinatie van elektriciteit en brandstof

Over EVBox

Om een duurzame toekomst op te bouwen, stelt EVBox bedrijven en bestuurders in staat om elektrische mobiliteit te omarmen. De laadoplossingen van EVBox leggen de basis voor een wereld waarin elektrische mobiliteit de norm is, door EV-rijders de mogelijkheid te bieden om te laden met vertrouwen. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijk de markt betreden, hun aanbod opschalen naarmate de vraag groeit en zich zo aanpassen aan het snelle tempo van innovatie. EVBox is opgericht in 2010 en is een marktleider in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EVSE), wereldwijd zijn meer dan 550.000 laadpunten aan partners en klanten geleverd. De oplossingen die EVBox biedt, omvatten laadstations voor residentieel, commercieel en snellaadnetwerkgebruik, evenals software voor laadbeheer. Meer informatie is te vinden op evbox.com.

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang exclusief nieuws

Ben je een journalist? Of werk je voor een dagblad, tijdschrift of blog?
Meld je aan en krijg als eerste toegang tot ons nieuws.

Aanmelden

Ontvang het laatste EVBox nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL